Try a free working day at ago hub

Bắt đầu một ngày mới bằng việc nhấm nháp một tách cà phê, ngồi vào bàn làm việc, gọi điện thoại, gửi email, gặp gỡ một khách hàng mới.

Tìm kiếm một ý tưởng từ hàng ngàn đầu sách tại thư viện, kiểm tra thiết kế dựa trên các ứng dụng làm mô hình, chụp ảnh sản phẩm thiết kế tại studio.

Lựa chọn một mẫu vật liệu để hoàn thiện thiết kế, tìm kiếm thông tin cách thức thi công từ các đơn vị cung ứng, nhà thầu.

Kết thúc một ngày làm việc với những buổi hội thảo chuyên đề vào cuối giờ chiều. Bia và rượu vang luôn sẵn sàng cho những câu chào đầu tiên. Một câu chuyện mới bắt đầu.

Mỗi member sử hữu một lượng giới hạn phần quà là một ngày trải nghiệm để tặng cho bạn bè mình.

Bạn cũng có thể đăng ký trải nghiệm cho chính mình.
Đơn giản thôi, ngay tại đây.

ĐĂNG KÝ

Subscribe to receive latest news from AGOhub.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

AGOhub
No. 12 Hoa Ma Str., Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi, Vietnam

(84) 90 123-8008,
info@agohub.com

For Job and Intern inquiries please write info@agohub.com

Copyright 2017 © AGOhub